Corrigan-Maguire, Mairead

Corrigan-Maguire [kɔ'rigən məgwa'iə], Mairead, sjevernoirska mirovna aktivistica (Belfast, 27. I. 1944). Jedna od osnivačica i voditeljica mirovnog pokreta u Sjevernoj Irskoj (udruga Ljudi zajednice mira – Community Peace People). Za svoj angažman dobila je 1976. Nobelovu nagradu za mir, zajedno s Elizabeth Williams. Aktivno se zalaže za ljudska i politička prava širom svijeta.

Corrigan-Maguire, Mairead. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69342>.