STRUKE:

Yamanaka Shinya

Yamanaka [ja~] Shinya, japanski liječnik (Osaka, 4. IX. 1962). Medicinu završio 1987. na Sveučilištu u Kobeu. Doktorirao iz farmakologije na Osaka City University Graduate School (1993). Od 2004. djeluje na Sveučilištu u Kyotu, a od 2007. i na Institutu Gladstone za kardiovaskularne bolesti u San Franciscu. Iz mišjih i ljudskih fibroblasta uspio je stvoriti inducirane pluripotentne matične stanice, koje imaju obilježja zametnih matičnih stanica. Za otkriće da se zrele somatske (tjelesne) stanice mogu reprogramirati kako bi postale pluripotentne (tj. da mogu stvarati stanice različitih tkiva), Yamanaka je 2012. podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu s J. B. Gurdonom.

Citiranje:
Yamanaka Shinya. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69331>.