Sargent, Thomas John

Sargent, Thomas John, američki ekonomist (Pasadena, 19. VII. 1943). Doktorirao je ekonomiju 1968. na Harvardovu sveučilištu te je predavao na sveučilištima: Pennsylvania (1970–71), Minnesota (1971–87), Chicago (1991–98), Stanford (1998–2002), Princeton (2009) te New York (od 2002). Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti. Najveći je doprinos dao u makroekonomiji, monetarnoj ekonomiji i ekonometriji, a osobito u teoriji racionalnih očekivanja. Za empirijsko istraživanje uzroka i učinaka u makroekonomiji zajedno je s C. A. Simsom 2011. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Glavna djela: Makroekonomska teorija (Macroeconomic Theory, 1979), Dinamična makroekonomska teorija (Dynamic Macroeconomic Theory, 1987), Rekurzivna makroekonomska teorija (Recursive Macroeconomic Theory, koautor Lars Ljungqvist, 2000).

Sargent, Thomas John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 4.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69298>.