STRUKE:

Ciechanover, Aaron

Ciechanover [čixa'nover], Aaron izraelski biokemičar (Haifa, 1. X. 1947). Diplomirao 1974. na Medicinskoj školi Hadassah u Jeruzalemu, a 1982. doktorirao iz biokemije na Technionu, izraelskome institutu tehnologije u Haifi. Profesor je biokemije i direktor Instituta za istraživanja u medicinskim znanostima obitelji Rappaport pri Technionu. Član je Izraelske akademije znanosti i humanističkih znanosti, Papinske akademije znanosti te strani suradnik Nacionalne akademije znanosti SAD-a. Za otkriće ubikvitina kao signala za razgradnju starih i istrošenih staničnih bjelančevina s A. Hershkom i I. Roseom dobio je 2004. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Ciechanover, Aaron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68293>.