STRUKE:

Kydland, Erling Finn

Kydland [ky'dlan; ki'dlænd], Erling Finn, norveški i američki ekonomist (Søyland, Norveška, 1. XII. 1943). Doktorirao je ekonomiju na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu 1973., gdje je predavao od 1978., a od 2004. predaje ekonomiju na Kalifornijskome sveučilištu u Santa Barbari. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2004. zajedno s Edwardom Prescottom za doprinos razvoju teorije dinamične makroekonomije. Područja su njegova znanstvenoga zanimanja politička ekonomija, poslovni ciklusi, monetarna ekonomija, međunarodna ekonomija te ekonomija rada. Glavna djela: Uloga novca u modelu poslovnog ciklusa (The Role of Money in a Business Cycle Model, 1989), Endogena ponuda novca i poslovni ciklus (Endogenous Money Supply and the Business Cycle, koautor William Gavin, 1996), Kvantitativna agregatna teorija (Quantitative Aggregate Theory, 2006).

Citiranje:
Kydland, Erling Finn. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68247>.