STRUKE:

Kydland, Erling Finn

Kydland [ky'dlan; ki'dlænd], Erling Finn, norveški i američki ekonomist (Søyland, Norveška, 1. XII. 1943). Doktorirao je ekonomiju na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu 1973., gdje je predavao od 1978., a od 2004. predaje ekonomiju na Kalifornijskome sveučilištu u Santa Barbari. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2004. zajedno s Edwardom Prescottom za doprinos razvoju teorije dinamične makroekonomije. Područja su njegova znanstvenoga zanimanja politička ekonomija, poslovni ciklusi, monetarna ekonomija, međunarodna ekonomija te ekonomija rada. Glavna djela: Uloga novca u modelu poslovnog ciklusa (The Role of Money in a Business Cycle Model, 1989), Endogena ponuda novca i poslovni ciklus (Endogenous Money Supply and the Business Cycle, koautor William Gavin, 1996), Kvantitativna agregatna teorija (Quantitative Aggregate Theory, 2006).

Kydland, Erling Finn. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68247>.