Granger, Clive William John

Granger [grẹi'n62721ə], Clive William John, britanski ekonomist (Swansea, Wales, 4. IX. 1934San Diego, SAD, 27. V. 2009). Doktorirao je statistiku 1959. na Sveučilištu u Nottinghamu, gdje je od 1965. bio profesor ekonometrije; od 1974. predavao je na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2003. zajedno s R. F. Engleom za proučavanje metoda analize ekonomskih vremenskih serija sa zajedničkim trendovima. Bavio se ekonometrijskim i statističkim istraživanjima ekonomskih (poslovnih) kretanja na tržištu, osobito financijskome. Glavna djela: Analiza spektra ekonomskih vremenskih serija (Spectral Analysis of Economic Time Series, koautor Michio Hatanaka, 1964), Prognoziranje ekonomskih vremenskih nizova (Forecasting Economic Time Series, koautor Paul Newbold, 1977).

Granger, Clive William John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68244>.