Granger, Clive William John

Granger [grẹi'n62721ə], Clive William John, britanski ekonomist (Swansea, Wales, 4. IX. 1934San Diego, SAD, 27. V. 2009). Doktorirao je statistiku 1959. na Sveučilištu u Nottinghamu, gdje je od 1965. bio profesor ekonometrije; od 1974. predavao je na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2003. zajedno s R. F. Engleom za proučavanje metoda analize ekonomskih vremenskih serija sa zajedničkim trendovima. Bavio se ekonometrijskim i statističkim istraživanjima ekonomskih (poslovnih) kretanja na tržištu, osobito financijskome. Glavna djela: Analiza spektra ekonomskih vremenskih serija (Spectral Analysis of Economic Time Series, koautor Michio Hatanaka, 1964), Prognoziranje ekonomskih vremenskih nizova (Forecasting Economic Time Series, koautor Paul Newbold, 1977).

Citiranje:
Granger, Clive William John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68244>.