Aumann, Robert John

Aumann [ạu'man], Robert John, izraelski i američki matematičar i ekonomist (Frankfurt na Majni, Njemačka, 8. VI. 1930). Doktorirao matematiku 1955. na Massachusetts Institute of Technology. Od 1956. profesor na Hebrejskome sveučilištu u Jeruzalemu, a predavao je i na mnogobrojnim američkim sveučilištima (Princeton, Yale, Berkeley, Stanford, New York). Za doprinos u razumijevanju konflikta i kooperacije kroz teoriju igara, zajedno s T. C. Schellingom, dobio je 2005. Nobelovu nagradu za ekonomiju. Glavna djela: Vrijednosti neatomskih igara (Values of Non-Atomic Games, suautor Lloyd Stowell Shapley, 1974), Teorija igara (Game Theory, I–II, suautori Yair Tauman i Shmuel Zamir, 1981), Igre ponavljanja s nepotpunom informacijom (Repeated Games with Incomplete Information, suautor Michael Bahir Maschler, 1995), Sabrani spisi (Collected Papers, I–II, 2000).

Aumann, Robert John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68241>.