Williams, Jody

Williams [wi'l·jəmz], Jody, američka društvena aktivistkinja (Brattleboro, 9. X. 1950). Diplomirala je engleski jezik na Vermontskom sveučilištu 1972., a magistrirala međunarodne odnose na Sveučilištu Johns Hopkins 1984. Od tada se društveno angažirala u nizu humanitarnih organizacija. Od 1992. aktivna je u Međunarodnoj kampanji za zabranu mina (engl. International Campaign to Ban Landmines, akronim ICBL), koja je najveći uspjeh postigla 1997. uspješnim lobiranjem za usvajanje međunarodnog sporazuma o zabrani uporabe protupješačkih mina (Ugovor iz Ottawe). Williams je, zajedno s ICBL-om, iste godine nagrađena Nobelovom nagradom za mir. Od 2003. predaje na Houstonskom sveučilištu. Zajedno s nekoliko dobitnica Nobelove nagrade utemeljila je 2006. Incijativu nobelovki (engl. Nobel Women’s Intiative) koja se zauzima za zaštitu prava žena diljem svijeta.

Williams, Jody. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68221>.