STRUKE:

Greider, Carol Widney

Greider [grẹi'dəɹ], Carol Widney, američka molekularna biologinja (San Diego, 15. IV. 1961). Na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Barbari 1983. diplomirala biologiju. Doktorirala iz molekularne biologije 1987. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Kao doktorandica E. H. Blackburn istraživala je mehanizme očuvanja kromosoma u stanicama te zajedno s Blackburn 1984. otkrila enzim telomerazu (→ telomere). Od 1997. djeluje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins u Baltimoreu, gdje je od 1999. redovita profesorica molekularne biologije i genetike. Istražuje ulogu telomera i telomeraza u nastanku raka. Za otkriće načina na koji telomere i telomeraza štite kromosome, Greider je s Blackburn i J. W. Szostakom 2009. dobila Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Greider, Carol Widney. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68182>.