Blackburn, Elisabeth Helen

Blackburn [blæ'kbə:ɹn], Elisabeth Helen, američka molekularna biologinja australskoga podrijetla (Hobart, Tasmanija, 26. XI. 1948). Na Sveučilištu u Melbourneu 1970. diplomirala biokemiju. Doktorirala iz molekularne biologije 1975. na Sveučilištu u Cambridgeu (Engleska). Od 1978. djelovala na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu, a od 1990. na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu; profesorica biologije i fiziologije na tom sveučilištu. Istraživala ulogu telomera u praživotinje Tetrahymena termophila te razjasnila njihovu molekularnu strukturu. Zajedno s C. W. Greider otkrila 1984. enzim telomerazu i objasnila ulogu tog enzima u očuvanju kromosoma. Za svoja je otkrića, zajedno s C. W. Greider i J. W. Szostakom, 2009. dobila Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Blackburn, Elisabeth Helen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68161>.