Zlamalik, Vinko

Zlamalik, Vinko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Gradačac, BiH, 21. XII. 1923Zagreb, 22. I. 1991). Diplomirao 1953. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 1984. doktorirao temom Bela Čikoš-Sesija. Radio je u JAZU (danas HAZU), isprva u Kabinetu za numizmatiku i medalje (1953–58), potom u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, gdje je od 1964. bio ravnateljem. Jedan od osnivača Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (1954) i urednik izdanja društva, zbornika Peristil (1971–90). Istraživao je stare majstore, modernu hrvatsku umjetnost, secesiju i simbolizam te medaljersko stvaralaštvo; prvi je objavio povijesni pregled hrvatskog medaljerstva. Autor je kataloga i izložaba medaljerstva, starih majstora i modernih hrvatskih umjetnika (Lj. Babić, J. Miše) te važnih donacija (J. J. Strossmayer, A. Topić-Mimara, J. Kovačić).

Citiranje:
Zlamalik, Vinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67273>.