Zapadnoeuropska unija

Zapadnoeuropska unija (engl. Western European Union, akronim WEU), organizacija više europskih država stvorena radi usklađivanja obrambene politike te ostvarivanja sigurnosne i strateške suradnje. Nastala je na temelju ugovora (1948) koji su potpisale Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Velika Britanija (→ bruxelleski pakt). Na osnovi sporazuma od 23. X. 1954. u članstvo su primljene SR Njemačka i Italija te je uveden današnji naziv. God. 1990. pristupili su joj Portugal i Španjolska, a 1995. Grčka. WEU teži jedinstvenoj obrambenoj politici kao segmentu europske integracije. Blisko surađuje s NATO-om i OESS-om. Od 1992. obrambena je sastavnica Europske unije. God. 1996. Francuska, Italija, Portugal i Španjolska stvorili su zajedničke kopnene vojne snage (EUROFOR) za mirovne i humanitarne operacije.

Citiranje:
Zapadnoeuropska unija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66863>.