STRUKE:

Wittig, Georg

ilustracija
WITTIG, Georg

Wittig [vi'ti62179], Georg, njemački kemičar (Berlin, 16. VI. 1897Heidelberg, 26. VIII. 1987). Diplomirao 1923. u Marburgu, gdje je 1926. i doktorirao. Predavao je kemiju u Marburgu, a zatim u Braunschweigu, Freiburgu im Breisgau i Tübingenu. Od 1956. profesor na Sveučilištu u Heidelbergu. Bavio se različitim područjima sintetske i fizikalnoorganske kemije. Predvidio je postojanje nestabilnoga dehidrobenzena. Istražujući reakcije karbaniona (organskog aniona), definirao je spojeve nazvane ilidima, u kojima heteroatom (npr. atom dušika, fosfora ili sumpora) formalno postoji kao kation. S pomoću tih spojeva razradio je vrlo povoljnu sintezu alkena (Wittigova sinteza), koja u laboratorijskom radu služi kao metoda za uvođenje dvostruke veze u organske spojeve, a u industrijskom je mjerilu omogućila sintezu vitamina A. Za to je dostignuće Wittig 1979. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju H. Ch. Brownom.

Wittig, Georg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66279>.