STRUKE:

Wikerhauser, Teodor

ilustracija
WIKERHAUSER, Teodor

Wikerhauser [vi'kerhauzer], Teodor, hrvatski veterinar (Zemun, 28. VIII. 1922Zagreb, 12. VI. 2018). Studirao veterinu u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao i doktorirao na Veterinarskom fakultetu u Bernu (1950). Kao bakteriolog i parazitolog službovao u Leysinu (Švicarska). Akademsku karijeru započeo je 1954. u Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je radio do umirovljenja 1987. Uz nastavu, istraživao je aspekte životinjskih parazitoza, posebno zoonoza, te je u suradnji s Janezom Brglezom pripremio Atlas parazita uzročnika zoonoza u Hrvatskoj i Sloveniji (1996), a s Viktorijom Kutičić priručnik Parazitske bolesti pasa i mačaka (2006). Kao ekspert FAO-a istraživao je tropske parazitoze u Nigeriji. Dobio je Republičku nagradu za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1987) i Državnu nagradu za životno djelo (1997). Redoviti je član HAZU od 1991.

Citiranje:
Wikerhauser, Teodor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66143>.