STRUKE:

vojne postrojbe

vojne postrojbe, organizacijske cjeline u granama, rodovima i službama oružanih snaga koje imaju propisanu veličinu i specifičnu borbenu ulogu ili ulogu potpore. Oružane snage podijeljene su na vojne postrojbe radi lakšega zapovijedanja i svrhovitije uporabe u ratu i miru, bojnoga djelovanja, obuke i logistike. Mogu biti sastavljene od pripadnika jednoga roda (jednorodne vojne postrojbe) ili više rodova (višerodne vojne postrojbe). Jednorodne postrojbe obično su manje (desetina, vod, satnija, bitnica, bojna, pukovnija), dok su višerodne veće (brigada, divizija, korpus, armija, fronta). Pored naziva, obično nose i pridjevak prevladavajućega roda (npr. inženjerijski vod, oklopna divizija). Mogu biti samostalne (npr. samostalna pješačka bojna), ili u sastavu veće postrojbe. Postrojbe mogu biti stalnoga ili promjenljiva sastava. Postrojbe stalnoga sastava jesu one kojima je struktura točno određena i ustrojena. Postrojbe promjenljiva sastava imaju strukturu koja se mijenja ovisno o potrebi i konkretnoj zadaći (satnijski timovi, namjenski organizirane bojne, brigade, odredi). Postrojbe se prema svojoj namjeni, veličini, zadaćama i ciljevima, a ovisno o veličini i organizaciji oružanih snaga dotične zemlje, razvrstavaju na taktičke, operativne i strateške. Najčešće se taktičkim vojnim postrojbama smatraju postrojbe do razine divizije, operativnim vojnim postrojbama korpusi i armije, a strateškim vojnim postrojbama grupe armija i fronte.

Pojava vojnih postrojbi započela je usporedno s prvim organiziranim vojskama. U starom Egiptu bile su organizirane postrojbe strijelaca i kopljanika, a poslije i dvokolica. U Perziji se u VI. st. pr. Kr. pojavio dekadni sustav podjele ljudi u postrojbe. Vojske antičke Grčke i Rima imale su čvrsto strukturirane postrojbe (falanga u Grčkoj; dekurija, turma, centurija, manipul, kohorta, legija u Rimu) sastavljene od konjanika, lakih i teških pješaka, s točno određenim zapovjednikom. Nazivi većine postrojbi, kao i njihovo mjesto u vojnoj hijerarhiji i ustroju suvremenih oružanih snaga nastali su između XVI. i XVIII. st., ustrojavanjem stajaćih, profesionalnih vojski.

Citiranje:
vojne postrojbe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65209>.