TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vivarini

ilustracija
VIVARINI, A. Vivarini, Sv. Ivan Krstitelj, oko 1480., Venecija, Gallerie dell'Accademia
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

Vivarini [~ri:'ni], obitelj venecijanskih slikara u XV. st. Začetnik škole bio je Antonio (Murano, oko 1415Venecija, između 1476. i 1487). Važan je za razvoj slikarstva u Veneciji na prijelazu iz tradicionalnih bizantskih i gotičkih shema u ranorenesansne; prvi majstor koji je prevladao bizantski način slikarske škole Murana. Djelomice je bio pod utjecajem internacionalnoga gotičkoga stila Gentilea da Fabriana. U oltarne slike postupno je unosio sve življi način u prikazivanju likova i svježiji kolorit (Krunidba Bl. Dj. Marije, 1443–44). Bartolomeo, njegov brat i suradnik (Murano, oko 1432Murano, oko 1499), pod utjecajem slikarske škole u Padovi, os. F. Squarcionea i A. Mantegne, bio je usmjeren na plastičnu modelaciju likova te na pomno izvedene detalje (Sacra conversazione, 1482). Alvise (Venecija, oko 1445Venecija, oko 1504), Antoniov sin, školovao se u Veneciji, gdje je radio oltarne slike približavajući se načinu Giovannija Bellinija i E. de’ Robertija (Bl. Dj. Marija sa svecima, 1480). Djela radionice Vivarini nalaze se u crkvama ili crkvenim zbirkama na Rabu, Cresu i Velom Lošinju.

Citiranje:
Vivarini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64945>.