Villon, Jacques

ilustracija
VILLON, Jacques, Portret Mlle Y. D., 1913., Los Angeles, County Museum of Art

Villon [vij61533'], Jacques (pravo ime Gaston Duchamp), francuski slikar i grafičar (Damville, 31. VII. 1875Puteaux, 9. VI. 1963). Brat slikara M. Duchampa i kipara R. Duchamp-Villona. Jedan od osnivača umjetničke skupine Section d’Or u Parizu (1912). Oko 1911. priklonio se analitičkomu kubizmu, gradeći kompozicije tonskim stupnjevanjem boje i plošnim rasterom linija (Vojnici stupaju, 1913). Neko vrijeme bio je zaokupljen kromatskom analizom svjetla, od 1935. slikao figuralne kompozicije, portrete i krajolike.

Citiranje:
Villon, Jacques. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64678>.