STRUKE:

Veltman, Martinus

ilustracija
VELTMAN, Martinus

Veltman [vɛ'ltmən], Martinus, nizozemski fizičar (Waalwijk, 27. VI. 1931). Diplomirao (1956) i doktorirao (1963) na Sveučilištu u Utrechtu gdje je bio profesor teorijske fizike (1966–81). Od 1981. do 1996. u SAD-u predavao na Michiganskom sveučilištu te surađivao u velikim laboratorijima (Fermilab, SLAC i dr.). Sa svojim nekadašnjim studentom Gerardusom ’t Hooftom teorijski objasnio kvantnu strukturu elektroslabih međudjelovanja u fizici, za što su 1999. dobili Nobelovu nagradu za fiziku. (→ elektroslaba teorija)

Citiranje:
Veltman, Martinus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64214>.