Univerzalna decimalna klasifikacija

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), opća knjižnična klasifikacija, jedna od najčešće upotrebljavanih u Europi, u širokoj primjeni i u Hrvatskoj. Nastala je razradbom i proširenjem Decimalne klasifikacije M. Deweya za potrebe Međunarodnoga bibliografskog instituta u Bruxellesu (poslije → FID). Prvo izdanje na francuskom jeziku pod naslovom Priručnik za opći bibliografski popis (Manuel du répertoire universel bibliographique), objavljeno 1905. u Bruxellesu, poznato je kao Bruxelleska klasifikacija. Današnji je naziv klasifikacije u naslovu idućeg izdanja, koje je izašlo u 4 sveska (Classification décimale universelle, 1927–33). Pripreme za objavljivanje njemačkog i engleskog izdanja prekinuo je II. svjetski rat, pa je prvo potpuno njemačko izdanje izašlo 1952., a englesko dvadesetak godina poslije. Zbog opsežnosti sadržaja i zahtjevnosti prijevoda, u mnogim se zemljama koriste srednja, ili još češće, skraćena izdanja, koja su i najviše pridonijela njezinoj širokoj primjeni. Skraćena izdanja objavljena su na dvadesetak jezika pa i na hrvatskom (1957., 1968., 1985., 1991). Prvo hrvatsko srednje izdanje u 2 sveska objavila je Nacionalna i sveučilišna knjižnica 2005–07.

UDK dijeli sveukupno ljudsko znanje na deset razreda, označenih brojkama od 0 do 9. Svaki se razred dijeli na deset podrazreda, koji se opet označuju brojkama od 0 do 9. Daljnjom je razradbom moguće izraziti sve specifične pojmove. UDK omogućuje povezivanje oznaka (arap. znamenki, interpunkcijskih simbola i jezičnih objašnjenja), zbog čega se smatra prvom sintetičkom klasifikacijom. Sastavni su joj dijelovi glavne i pomoćne tablice te abecedno predmetno kazalo. Prikladna je za označavanje knjiga, ali i pojedinačnih članaka i priloga, što ju čini uporabivom u specijalnim knjižnicama i dokumentacijskim središtima. Koristi se u svim vrstama knjižnica za označavanje i pronalaženje građe po predmetu te za smještaj građe na policama. Od 1992. za daljnji razvoj i osuvremenjivanje UDK brine se Konzorcij UDK sa sjedištem u Hagu, koji objavljuje i godišnje Dopune i izmjene UDK. Od 1993. dostupna je i kao baza podataka u elektroničkom obliku.

Citiranje:
Univerzalna decimalna klasifikacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63233>.