TRAŽI DALJE:
STRUKE:

uncijala

uncijala (kasnolat. [litterae] unciales: [slova] visine palca), lat. pismo, pretežno majuskulno, nastalo u rim. doba. U uporabi je bilo od V. do IX. st., a njegovi se tragovi uočavaju već tijekom III. st. na kamenim spomenicima. Uncijala je knjižno pismo zaobljenih oblika nastalo kombinacijom uglate kapitale i kurzivne majuskule. Njome su pisani kodeksi pretežno, no ne isključivo kršć. sadržaja te se kao i poluuncijala, s kojom ima velikih sličnosti, držala kršć. pismom. Obilježavaju je kaligrafski potezi zaobljenih oblika, osobito naglašeni kod karakterističnih slova A, D, E, H, M, Q, U. Pri datiranju kodeksa pisanih uncijalom, bitne su značajke starije faze da gornju crtu dvocrtovlja prelaze samo D, F i L, a donju Q i P, dok A ima šiljasti lijevi potez; slova M i N nerazmjerno su široka. Riječi nisu rastavljene ni međuprostorom ni točkicom, ali je naglašena razlika tanjih i debljih crta. Za približnu dataciju važne su i kratice. Tako su u starijim kodeksima kratice rijetke, i to su one, kao i u rukopisima rustične i elegantne kapitale, za završetak riječi -bus i -que, te valovita crta za izostavljeno M ili N. Kratila su se uobičajena nomina sacra (deus, dominus, sanctus, Iesus, Christus, spiritus i dr.). U početku se koristilo manje kratica, i to na kraju retka, a poslije se pojavljuju i druge kratice te se po sustavu kraćenja i zastupljenosti mogu utvrđivati relativni kronološki odnosi među rukopisima. Obilježje je uncijale spajanje slova (litterae contiguae), a u mlađim kodeksima pojavljuje se interpunkcija: točka te točka i zarez. Poznato je oko 400 uncijalnih kodeksa. Za hrvatsku je povijest važno Čedadsko evanđelje (Evangeliarium Cividalense), pisano uncijalom iz V. ili VI. st., koje se čuva u muzeju grada Cividale del Friuli. U toj srednjovj. knjizi upisana su imena germanskih i slav. hodočasnika. Posebno mjesto pripada hrv. vladarima Trpimiru I. i Branimiru.

Citiranje:
uncijala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63180>.