STRUKE:

Umjetnost riječi

Umjetnost riječi, hrvatski časopis za znanost o književnosti. Tromjesečnik u nakladi Hrvatskoga filološkoga društva, pokrenut 1957. u okviru Zagrebačke stilističke škole. Utemeljitelj Z. Škreb bio je urednik do smrti 1985., nakon čega je uredništvo preuzeo V. Žmegač, a potom od 2005. Marijan Bobinac te od 2012. Davor Dukić. Kao prvi časopis za teoriju i hermeneutičku problematiku književnosti imao je iznimnu ulogu u razvoju hrvatske znanosti o književnosti, koja se tijekom godina posredništvom Umjetnosti riječi upoznavala sa suvremenim kretanjima u svjetskim književnoznanstvenim krugovima. Među suradnicima su svi vodeći hrvatski znanstvenici i teoretičari književnosti (A. Flaker, I. Frangeš, S. Petrović, K. Pranjić, V. Žmegač, D. Suvin, M. Solar, M. Zorić, R. Katičić, M. Beker, V. Biti, J. Silić, J. Vončina, P. Jirsak, Z. Kravar). U savjetu časopisa sudjeluju domaći i inozemni znanstvenici. Objavljuju se izvorni znanstveni radovi iz različitih područja znanosti o književnosti, ponajviše teorije književnosti, stilistike, metodologije i povijesti književnosti. Donosi i prevedene studije, recenzije i prikaze novih izdanja, uglavnom književnoznanstvenih studijâ, te književnoznanstvene bibliografije. Bibliografija prvih dvadeset godišta objavljena je u trobroju 1–3/1977., a povodom 50. obljetnice izlaženja u broju 1/2006. objavljena je bibliografija radova za razdoblje 1957–2005.

Citiranje:
Umjetnost riječi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63163>.