TRAŽI DALJE:
STRUKE:

teški ioni

teški ioni, jezgre kemijskih elemenata težih od helija koje se u akceleratoru čestica ubrzavaju do velikih brzina kako bi pri sudaru s nepokretnom metom ili mlazom drugih čestica nastale nove čestice; tako se npr. u LHC sudarivaču rabe teški ioni olova (izotop 208 Pb).

Citiranje:
teški ioni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61042>.