Šerment, Mladen

ilustracija
ŠERMENT, Mladen
ilustracija1ilustracija2

Šerment, Mladen, hrvatski glumac (Zagreb, 16. VII. 1920Zagreb, 2. III. 1999). Nakon završetka Glumačke škole pri HNK-u u Zagrebu (1939–42), nastupao u Centralnoj kazališnoj družini ZAVNOH-a i Kazališnoj družini »August Cesarec«. Nakon rata glumio je u zagrebačkom HNK-u i Komediji te u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, a najzapaženija ostvarenja dao je u Dramskom kazalištu »Gavella« (1954–76). Istaknuo se karakternim komičnim ulogama (Dundo Maroje M. Držića; Kir Dima u Kir Janji J. Popovića Sterije; Argante u Molièreovim Scapinovim spletkama) te interpretacijama likova iz kajkavskog repertoara (Jakob Pavučec u Svoga tela gospodaru S. Kolara; Medobuz u Diogenešu i Smolko u Matijašu grabancijašu dijaku T. Brezovačkoga; Tamburlan u Činima barona Tamburlana). Bio je zapažen recitator kajkavske lirike (M. Krleža, Balade Petrice Kerempuha), a komičnim ulogama na dijalektu istaknuo se i na filmu (Svoga tela gospodar F. Hanžekovića, 1957., Zlatna arena u Puli), televiziji (Presvetli u seriji Gruntovčani K. Golika, 1975) i radiju (Valent Žganec u drami Na rubu pameti M. Krleže). Posuđivao je glas likovima iz animiranih filmova. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 1984.

Citiranje:
Šerment, Mladen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59470>.