Symposia otorhinolaryngologica

Symposia otorhinolaryngologica [simpo'zi∙a otorinolaringolo'gika], časopis za otorinolaringologiju, audiologiju, vestibulologiju, fonijatriju i cervikofacijalnu kirurgiju, što su ga 1966–99. izdavali Zavod za proučavanje i zaštitu uha i dišnih organa te Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« u Zagrebu, odn. Hrvatsko društvo za unaprjeđenje otorinolaringologije. Do 1990. izlazio je pod imenom Symposia otorhinolaryngologica Iugoslavica. Časopis je izlazio tri puta godišnje, a glavni su mu urednici bili I. Padovan (1966–92) i Boris Pegan (1993–99).

Citiranje:
Symposia otorhinolaryngologica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59204>.