Sutherland, Earl Wilbur

Sutherland [sʌ'δəɹlənd], Earl Wilbur, američki fiziolog i biokemičar (Burlingame, Kansas, 19. XI. 1915Miami, 9. III. 1974). Diplomirao je kemiju 1937. na Washburn Collegeu u Topeki i medicinu 1942. na Washingtonovu sveučilištu u St. Louisu. Godine 1953. postao je ravnateljem farmakološkog odjela Medicinskoga fakulteta sveučilišta Case Western Reserve u Clevelandu. Ondje je otkrio ulogu cikličkog AMP-a (→ adenozin) kao posrednika u djelovanju nekih hormona. Godine 1963–73. bio je profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu Vanderbiltova sveučilišta u Nashvilleu, a potom profesor biokemije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Miamiju. Godine 1971. dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkrića vezana uz mehanizam djelovanja hormona.

Sutherland, Earl Wilbur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58924>.