TRAŽI DALJE:
STRUKE:

strana

strana, ploha koja omeđuje trodimenzijske geometrijske tvorevine. Kocka ima šest strana koje su kvadrati. Katkad se pojam strana koristi samo za bočne plohe, pa se npr. govori o trostranoj prizmi ili četverostranoj piramidi ne računajući baze. Pojam strana koristi se i u višedimenzijskoj analitičkoj geometriji. Neke dvodimenzijske tvorevine u prostoru imaju samo jednu stranu, npr. Möbiusova ploha i Kleinova boca. (→ möbius, august ferdinand)

Citiranje:
strana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58309>.