TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Stobi

ilustracija
STOBI, gradsko kazalište, III. st.

Stobi (grč. Στόβοι, Stόboi), helenistički, rimski i bizantski grad na ušću Erigona (Erigonus, danas Crna reka) u Aksij (Axius, danas Vardar), Makedonija. Osnovan nakon rata Filipa II. protiv Peonaca 359. pr. Kr. U Augustovo doba oppidum civium Romanorum, od 69. rimski municipij; od tada je u njem djelovala i kovnica novca. Od IV. st. biskupsko sjedište, u V. st. glavni grad Makedonije Sekunde. U V. st. opljačkali su ga Goti, a 518. razorio ga je potres. Slavenski grobovi kraj sjeverne bazilike potvrđuju da su se na ruševinama grada pokapali Slaveni. Sustavna arheološka iskopavanja provode se od 1924. Istraženi su gradski bedemi, vrata (Porta Heraclea), glavne gradske prometnice (Via Axia, Via Principalis Inferior, Via Principalis Superior, Via Sacra), mnoge javne (terme, vodovod, kanalizacija, kazalište i Nemezin hram, tzv. kockarnica, civilna bazilika, središnja bazilika izgrađena na ruševinama dviju sinagoga, sjeverna bazilika s četverolisnom krstionicom) i privatne građevine i palače (tzv. Kuća psalama, Peristerijeva kuća, Partenijeva kuća, Teodozijeva palača), sve bogato ukrašene freskama, mozaicima, skulpturama. Zapadnim je dijelom grada dominirala velika dvokatna episkopalna bazilika s krstionicom (IV/V. st.). Izvan bedema nalazile su se grobljanska bazilika s podzemnom kriptom, bazilika u Palikuri s oktogonalnom krstionicom i velika nekropola s grobovima iz I–IV. st.

Citiranje:
Stobi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58185>.