TRAŽI DALJE:
STRUKE:

snovanje

snovanje, u tekstilstvu, oblikovanje uzdužnoga sustava niti kao osnove za tkanje. Provodi se u pripremnim fazama industrijskog i ručnoga tkanja, pri čem se pojedinačne niti pređe odmataju s namotaka i paralelno namataju na valjak osnove. Strojevi za pripremu osnove nazivaju se snovaljke. Pri snovanju se niti raspoređuju prema željenoj gustoći osnove (broj niti po decimetru širine), njezinoj širini i duljini. Kako u osnovu valja udružiti vrlo velik broj niti (više tisuća), iz tehničkih se razloga industrijsko snovanje u pravilu ne provodi u jednom radnom procesu nego u nekoliko njih, pri čem se primjenjuju dva pristupa. Kod snovanja u punoj širini i nepotpunoj gustoći (englesko snovanje) niti pređe za osnovu odmataju se sa pojedinačnih namotaka i namataju na valjak kojemu širina odgovara potrebnoj širini osnove za tkanje, ali je njihova gustoća manja od potrebne, pa je potrebno prirediti nekoliko takvih namotaka. Kod snovanja u punoj gustoći i nepotpunoj širini (sekcijsko ili sasko snovanje) prematanjem s pojedinačnih namotaka pređe za osnovu priređuju se dijelovi buduće osnove željene gustoće, ali znatno manje širine od konačne širine osnove (tzv. sekcije ili pramenovi). U završnoj se fazi snovanja dijelovi osnove priređeni na jedan ili drugi način, spajaju na jedan valjak, čime se postiže konačna potrebna širina i gustoća.

Citiranje:
snovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56888>.