Sjevernoamerička zona slobodne trgovine

Sjevernoamerička zona slobodne trgovine (engl. North American Free Trade Area, akronim NAFTA), ekonomsko udruženje između Kanade, Meksika i SAD-a osnovano 1. I. 1994. Preteča mu je Sporazum o slobodnoj trgovini između Kanade i SAD-a iz 1988. Temelji se na Sporazumu o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi (iz 1998) te Sporazumu o suradnji u pitanjima okoliša i Sporazumu o suradnji u pitanjima rada (iz 1993). Osnovni je cilj NAFTA-e povećanje razmjene dobara i usluga između država potpisnica postupnim ukidanjem carina i drugih trgovinskih barijera te stvaranjem zajedničkoga tržišta. Za razliku od EU-a, države članice NAFTA-e nisu stvorile zajedničke nadnacionalne upravljačke niti sudbene strukture (tajništvo NAFTA-e ima mogućnosti ad hoc sudbenoga djelovanja, ali se veći dio razrješenja nesporazuma rješava na nacionalnim razinama).

Citiranje:
Sjevernoamerička zona slobodne trgovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56344>.