Silađin, Branko

Silađin, Branko, hrvatski arhitekt (Slovenske Konjice, 29. VII. 1936). Arhitektonski fakultet završio 1962. u Zagrebu. Od 1969. djelovao u Njemačkoj, gdje je realizirao nekoliko javnih i privatnih objekata, potom od 1992. u Zagrebu u projektnom atelijeru Odak-Silađin. Bavi se pretežito obnovom i rekonstrukcijom gradskih prostora u kojima ostvaruje sintezu povijesnih slojeva i novoga urbanoga oblikovanja. Najznačajnija ostvarenja realizirao je u Zagrebu: rekonstrukcija Zagrebačkoga kazališta mladih (1975–87); s M. Krajncom i B. Šerbetićem Trg bana Josipa Jelačića (1981–87); Lapidarij Arheloškoga muzeja (1985). U njegovu opusu posebno mjesto zauzimaju projekti obiteljskih kuća koje se ističu čistoćom oblika i jednostavnošću tlocrta te primjenom lokalnih građevnih elemenata (kuća Biškupić u Sutivanu na Braču, 1993). Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2018).

Citiranje:
Silađin, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55941>.