STRUKE:

Shirakawa Hideki

ilustracija
SHIRAKAWA HIDEKI
ilustracija1ilustracija2

Shirakawa [ši~] Hideki, japanski kemičar (Tokyo, 20. VIII. 1936). Doktorirao je 1966. na Tokijskom tehnološkom institutu, a nakon toga radi u Institutu za znanost o materijalima Sveučilišta Tsukuba, gdje je 1982. postao profesorom kemije. God. 1976., u suradnji s A. G. MacDiarmidom i A. J. Heegerom, započeo je s istraživanjima priprave električki vodljivih polimernih poliacetilena. Pokazalo se da se pojedine polimerne tvari mogu tako kemijski promijeniti da postanu vodiči elektriciteta. Poslije su priređeni i drugi vodljivi polimeri, čime se otvorilo područje tzv. molekularne elektronike, a priprava električki vodljivih polimera jedno je od najvećih dostignuća u području polimernih znanosti, za što je, zajedno s navedenim istraživačima, primio 2000. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Shirakawa Hideki. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55736>.