TRAŽI DALJE:
STRUKE:

scintigrafija

scintigrafija (latinski scintillare: svjetlucati + -grafija), nuklearnomedicinska dijagnostička metoda snimanja tijela. Nakon uvođenja radionuklida u organizam posebnim se brojačem (scintigrafom, gama-kamerom) prati vremenska i prostorna raspodjela radioaktivnosti u tijelu. Radionuklidi se selektivno nakupljaju u pojedinim tkivima ili organima te se njihovo zračenje pretvara u svjetlosne impulse, koje brojač pretvara u zapis – scintigram (sken). Scintigrafija nije štetna za bolesnika, jer se rabe radionuklidi s kratkim vremenom poluraspada, pa bolesnik nije trajno izložen radioaktivnosti. S pomoću scintigrafije procjenjuje se građa i funkcija organa (štitnjače, bubrega, jetre, srca i dr.), a osobito je korisna u dijagnostici tumora i metastaza.

Citiranje:
scintigrafija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55062>.