STRUKE:

Scholes, Myron Samuel

Scholes [skọulz], Myron Samuel, kanadski ekonomist (Timmins, Ontario, 1. VII. 1941). Doktorirao iz ekonomije na Sveučilištu u Chicagu 1969., gdje je predavao 1973–83., potom je bio imenovan profesorom na Sveučilištu Stanford. Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju 1997 (zajedno s R. C. Mertonom) za pronalazak nove metode određivanja opcija vrijednosnih papira, do koje je došao 1972. u suradnji s Fischerom Blackom. Djela: Porezi i poslovna strategija: pristup u planiranju (Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, 1991., koautor Mark Wolfson).

Citiranje:
Scholes, Myron Samuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54952>.