Sacra conversazione

Sacra (santa) conversazione [sa'kra (sa'nta) konversacio:'ne] (talijanski: sveti razgovor), u renesansnom slikarstvu, prikaz Majke Božje s Djetetom među anđelima i svecima, često i s donatorom, komponiran tako da likovi čine intimniju skupinu, kao da razgovaraju. Taj tip kompozicije prvi je izradio mletački slikar Giovanni Bellini (Madonna di San Giobbe, oko 1486).

Citiranje:
Sacra conversazione. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53940>.