TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rok

rok, u pravu, vrijeme određeno propisom, odlukom nekoga tijela ili osobe ili pak sporazumom za poduzimanje nekoga pravnog čina. Rok je odložan (suspenzivan) ako tek njegovim istekom nastupaju pravne posljedice nekoga čina, a raskidan (rezolutivan) ako njegovim protekom prestaje učinak pravne radnje. Kod dilatornoga roka neki pravni čin može se poduzeti tek nakon njegova proteka. Prekluzivan (peremptoran) je onaj rok propuštanje kojega dovodi do gubitka prava na poduzimanje određene radnje. Instruktivan (monitoran) rok je onaj koji je predviđen samo radi požurivanja poduzimanja neke radnje, koja se ipak može obaviti i nakon isteka roka. Subjektivni rok počinje teći od spoznaje ovlaštene osobe za događaj od kojega se računa, a objektivni se rok računa od nastupanja određenoga događaja, neovisno o ičijoj spoznaji. Zakonski rok u pravilu se ne može produžiti, a sudski rok može.

Citiranje:
rok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53246>.