STRUKE:

reprezentativni uzorak

reprezentativni uzorak, u statistici, skup elemenata osnovnoga skupa s pomoću kojega se procjenjuju svojstva elemenata koji se nalaze u osnovnom skupu (→ skup). Nužno je da svaki element osnovnoga skupa ima jednaku priliku da bude izabran u uzorak. To se postiže različitim metodama izbora. Za obični, slučajni uzorak najčešće se rabi metoda izbora elemenata osnovnoga skupa u uzorak s pomoću tablice slučajnih brojeva. – Stratificirani uzorak dobiva se tako što se najprije cijeli osnovni skup podijeli na podskupove ili strate prema nekom obilježju, pa se zatim iz svake strate metodom slučajnog izbora izabire uzorak određene veličine. Njegova je svrha osigurati da svaka grupa formirana na temelju određenog obilježja bude zastupljena u uzorku. Npr., kod analize ovisnosti veličine potrošnje određene grupe dobara, npr. hrane i pića, o dohotku kućanstva (Engelova krivulja), kućanstva se dijele na seoska i gradska, radnička i službenička i sl. da bi se dobile grupe kućanstava koje su homogenije od osnovnoga skupa. – Višeetapni uzorak dobiva se tako što se osnovni skup podijeli na više hijerarhijski organiziranih podskupova, pa se izvlači slučajni uzorak najprije iz najviše hijerarhijske kategorije. U drugoj etapi izvlači se slučajni uzorak iz druge hijerarhijske kategorije i tako redom. Npr. ako se želi ispitati potrošnja mlijeka u Hrvatskoj, zatim u zajednicama općina Hrvatske, i na koncu po pojedinim općinama Hrvatske, potreban je troetapni uzorak. Općenito, prema broju etapa razlikuju se dvoetapni, troetapni i višeetapni uzorci. – Da bi se osigurala pouzdanost procjene parametara osnovnoga skupa na temelju uzorka, izabrani uzorak mora biti odgovarajuće veličine ovisno o veličini osnovnoga skupa, rasponu razlika vrijednosti njegovih elemenata i željenoj preciznosti procjene.

Citiranje:
reprezentativni uzorak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52507>.