psihokirurgija

psihokirurgija (psiho- + kirurgija), neurokirurški zahvati na mozgu radi liječenja teških psihičkih poremećaja. Psihokirurške operacije izvode se na moždanom tkivu za koje se poznatim dijagnostičkim postupcima ne može dokazati da je oštećeno. Psihokirurgija se temelji na spoznajama o funkciji pojedinih dijelova mozga u regulaciji doživljavanja i ponašanja. Utemeljio ju je 1936. A. G. Moniz, koji je uveo operaciju uklanjanja čeonoga režnja mozga (→ lobektomija), a potom i manje invazivne metode; često se koristila do 1950-ih. Otkrićem psihofarmaka broj psihokirurških zahvata znatno se smanjuje zbog mogućih izrazito negativnih posljedica za bolesnika (smanjenje kognitivnih sposobnosti, promjena osobina ličnosti). U suvremenoj kirurgiji psihokirurgija se primjenjuje samo u iznimnim slučajevima, kada se drugim postupcima ne mogu smanjiti bolesnikove tegobe.

Citiranje:
psihokirurgija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50930>.