STRUKE:

Proštenik, Mihovil

ilustracija
PROŠTENIK, Mihovil

Proštenik, Mihovil, hrvatski kemičar (Zagreb, 23. II. 1916Zagreb, 26. IV. 1994). Diplomirao kemiju (1939) i doktorirao (1944) na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu. Usavršavao se kod profesora L. Ružičke i V. Preloga na Visokoj tehničkoj školi (ETH) u Zürichu (1948–49) i na Sveučilištu Illinois, Urbana, SAD (1952). Od 1952. docent, od 1953. izvanredni i od 1963. redoviti profesor kemije i biokemije Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1954. do 1962. bio je pročelnik jednog od biokemijskih odjela, a od 1963. do 1970. savjetnik Instituta »Ruđer Bošković«. Bavio se kemijom i biokemijom lipida, posebno sfingolipida središnjega živčanog sustava i sfingolipida biljnoga podrijetla te sfingolipidnih baza. U mozgu viših sisavaca (konj, govedo) otkrio novu bazu C20-sfingozin. Od 1963. bio je izvanredni, a od 1986. redoviti član JAZU (danas HAZU). Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1961) i Nagrade za životno djelo (1983).

Citiranje:
Proštenik, Mihovil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50728>.