TRAŽI DALJE:
STRUKE:

proizvodnost

proizvodnost ili produktivnost, omjer između proizvodnoga učinka i proizvodnoga faktora (rada, kapitala, prirodnih izvora) korištenoga u proizvodnji; ovisi o kombinaciji upotrijebljenih faktora te tehnol. oblika njihove povezanosti. Najčešće se mjeri proizvodnost rada, odn. omjer između proizvodnoga učinka i količine ukupno utrošenoga rada. Proizvodnost je veća ako ista količina upotrijebljenih inputa daje veću količinu proizvoda. Na porast proizvodnosti rada utječu dinamika poboljšanja tehnologije, organizacija proizvodnje, znanje, osposobljenost i zalaganje radnika i menadžera, povećanje kapitalne opremljenosti, poboljšanje proizvodnih svojstava, lakša pristupačnost fiz. kapitala i prirodnih izvora, dok iscrpljivanje prirodnih izvora, zastarijevanje tehnologije, nedovoljno korištenje kapaciteta i sl. može dovesti do njezina pada. Opća razina proizvodnosti rada, mjerena prosječnom efikasnošću društvenoga rada u određenim prilikama razvoja znanosti i njezine tehnol. primjene, uz uobičajeni stupanj intenzivnosti i društv. organizacije rada, naziva se proizvodnom snagom rada, koja je gl. čimbenik dugoročnoga ekon. napretka društva.

Citiranje:
proizvodnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50572>.