TRAŽI DALJE:
STRUKE:

priziv

priziv, u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenim eur. pravnim sustavima, potpuni pravni lijek protiv prvostupanjske odluke (sudske, upravne) koji u načelu ima suspenzivno i devolutivno djelovanje; žalba, apelacija. Potpuni je pravni lijek jer se njime odluka može pobijati zbog povrede pravnih propisa i zbog pogrješno utvrđenoga činjeničnoga stanja. Suspenzivni je pravni lijek jer odgađa izvršenje do konačnoga rješenja, a devolutivni zato što o njem odlučuje više (prizivno) tijelo, koje je ovlašteno ne samo ukinuti odluku i predmet vratiti na ponovno odlučivanje prvostupanjskomu tijelu, već i pobijanu odluku preinačiti.

Citiranje:
priziv. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50485>.