TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Priroda

Priroda, časopis za popularizaciju prirodnih znanosti Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. Jedan je od najstarijih te vrste u svijetu. Pokrenut je u Zagrebu 1911. kao popularno-znanstveni prilog Glasnika biološke sekcije Hrvatskoga prirodoslovnog društva (danas Periodicum biologorum), a od 1915. zasebno je izdanje. Časopis je pod uredništvom zoologa Miroslava Hirtza (1926–41) počeo promicati ekološku kulturu, zbog čega se smatra i najstarijim ekološkim glasilom u svijetu. Priroda danas izlazi 10 puta godišnje sadržajno pokrivajući aktualnosti iz biologije, kemije, fizike, astronomije, ekologije, zaštite prirode, antropologije, medicine i dr. Urednici: Lj. Gutschy, A. Heinz, F. Bubanović, F. Tućan, N. Fink, Fran Škulje, M. Hirtz, I. Supek, Milan Butorac, D. Grdenić, L. Randić, Dragutin Mayer, T. Varićak, Z. Pavletić, Nikola Ljubešić, S. Vuk-Pavlović, D. Škare, Z. Pepeonik, Borislav Aleraj, Tomislav Krčmar, Oskar Springer, N. Raos te Nenad Judaš i Vladimir Stilinović.

Citiranje:
Priroda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50441>.