STRUKE:

Prescott, Edward

Prescott [pre'skət], Edward, američki ekonomist (Glens Falls, New York, 26. XII. 1940). Diplomirao je matematiku na koledžu Swarthmore 1962., a doktorirao ekonomiju na Sveučilištu Carnegie-Mellon 1967. Predavao je na Sveučilištu u Minnesoti (1980–98., 1999–2003), od 2003. radi u Federal Reserve Bank of Minneapolis te na Državnom sveučilištu u Arizoni. Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju 2004. zajedno s Erlingom Finnom Kydlandom za doprinos razvoju teorije dinamične makroekonomije. Objavljuje radove s područja teorije poslovnih ciklusa, bankarstva i financija. Koautor je knjige Prepreke obilju (Barriers to Riches, 2000).

Citiranje:
Prescott, Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50205>.