Ponzoni, Matej

ilustracija
PONZONI, Matej, Blažena Djevica Marija sa svecima, Cividale del Friuli, katedrala

Ponzoni [ponco:'ni] (Pončun), Matej, hrvatski slikar (Venecija, 1583Venecija, nakon 1663). Brat splitskoga nadbiskupa Sforze Ponzonija. Učio slikarstvo u Veneciji kod J. Palme ml. i Santa Perande. U duhu kasnomanirističkog i ranobaroknoga mletačkoga slikarstva s izvornom obradbom svjetla i boje, realističkom tipologijom likova te prozračnim bojama slikao je uglavnom oltarne slike (Blažena Djevica Marija sa svecima, 1617; Navještenje i Poklon mudraca, 1629). U Dalmaciji je živio i djelovao sredinom XVII. st., kada je u splitskoj katedrali izradio kompozicije na svodu iznad glavnoga oltara, slike na tabernakulu i u koru, oltarne pale za dominikance u Korčuli, katedralu u Rabu te crkve sv. Franje u Šibeniku i Sv. križa na Čiovu.

Citiranje:
Ponzoni, Matej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49440>.