STRUKE:

Politička misao

Politička misao, časopis za političku znanost. Izlazi u izdanju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 1964. Prvi mu je urednik bio L. Geršković (1964–65), a ostali su glavni urednici bili: A. Fiamengo (1965–68), I. Babić i A. Marušić (1969–73), R. Vukadinović (1974–83), B. Caratan (1983–85), D. Rodin (1985–92., 1997–2000), Z. Posavec (1993–96), N. Zakošek (2001–04), Damir Grubiša (2005–08), D. Lalović (2008–12) i D. Jović (od 2012). Izlazi četiri puta godišnje, a osim toga izlazi i Croatian Political Science Review kao međunarodno izdanje časopisa na engleskom jeziku. Politička misao objavljuje recenzirane znanstvene i stručne tekstove s područja politologije te srodnih društveno-znanstvenih disciplina i filozofije, koji tematiziraju političke fenomene.

Citiranje:
Politička misao. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49236>.