TRAŽI DALJE:
STRUKE:

azbuka

azbuka, u širem značenju, skup i redoslijed grafema u nekom pismu (alfabet, abeceda), a u užem – skup i redoslijed grafema u ćirilici i glagoljici. U tim se pismima prvi grafem zvao az (azъ), a drugi buki (buky) pa je naziv dobiven njihovim spajanjem. U sredinama gdje je ćirilica glavno pismo termin azbuka upotrebljava se kadšto i u značenju početnica.

Citiranje:
azbuka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4906>.