TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ploče, drvene

ploče, drvene, materijali izrađeni lijepljenjem drvene sirovine različitih vrsta, kvalitete i oblika. Osnovne skupine drvenih ploča čine ploče od uslojenoga drva (furnirske i stolarske ploče) i ploče od usitnjenoga drva (iverice i vlaknatice). Furnirske ploče (šperploče) izrađene su od ljuštenih furnira koji se međusobno križaju pod pravim kutom s obzirom na smjer protezanja vlakanaca (klas. ploča) ili kojim drugim manjim kutom (zvjezdasta ploča). Izrađuju se kao troslojne (tripleks) i višeslojne (multipleks) ploče. Ploče iverice izrađuju se od ivera drva ili drugih lignoceluloznih sirovina (slama, kukuruzovina, konoplja, lan i sl.), vezanih ljepilom od sintetskih ili prirodnih smola, uz djelovanje tlaka i topline. Za unutar. uporabu i proizvodnju namještaja najčešće se koriste troslojne ploče iverice s mikroiverjem, a u graditeljstvu OSB (akr. od engl. oriented strand board) ploče s makroiverjem. Ploče vlaknatice proizvode se međusobnim prepletanjem vlakanaca drva ili drugih lignoceluloznih tvari zagrijavanjem pod tlakom ili bez njega, uz dodatak vezivnih sredstava ili drugih tvari. Mokrim postupkom proizvode se izolacijske vlaknatice male gustoće i tvrde vlaknatice (lesonit ploče) velike gustoće, a suhim postupkom proizvode se srednje guste vlaknatice MDF (akr. od engl. medium-density fiberboards) poznate pod nazivom medijapan ploče. Od ostalih ploča zanimljive su ploče od masivna drva, drvno-cementne ploče, lake građevinske ploče, kombinirane ploče i drvno-plastični kompoziti. Tehnologija proizvodnje ploča iz usitnjenoga drva osjetno je složenija u odnosu na tehnologiju uslojenoga drva, osjetno su veća investicijska ulaganja i kapaciteti proizvodnih pogona. Za izradbu drvenih ploča ugl. se koriste sintetska ljepila karbamid-formaldehidna (KF), fenol-formaldehidna (FF), melamin-formaldehidna (MF), poliizocijanatna te mineralna veziva (cement, gips, magnezit). KF-ljepila najjeftinija su, ali i najslabija, pa se često kombiniraju s ostalim ljepilima, čime se poboljšavaju svojstva uz nisku cijenu ljepila. U uporabi su i prirodna ljepila (taninska, ligninska, lignosulfonska, furfuralna) kojima se nastoje zamijeniti sintetska. Ovisno o vrsti drvene ploče i proizvodnom procesu koriste se i druge kemijske komponente: otvrđivači, punila, hidrofobna sredstva, tzv. hvatači formaldehida, vatrozaštitna sredstva, fungicidi, insekticidi, plastifikatori i sl. Navedena ljepila projektirana su za lijepljenje drvenih ploča ugl. u prešama na visokim temperaturama. Za proizvodnju ploča od uslojenoga drva potrebni su kvalitetni furnirski trupci, a za ploče iz usitnjena drva mogu se upotrijebiti gotovo sve vrste i oblici drva (drvo bez tehničke vrijednosti, šumski ostatci, industrijski ostatci, reciklirano drvo) te jednogodišnje biljke (konoplja, lan, kukuruzovina, slama i sl.). Ploče od uslojenoga drva osjetno su kvalitetnije od ploča iz usitnjenoga drva i najbolja su zamjena za prirodno drvo, ali im proizvodnja u svijetu opada zbog nedostatka kvalitetne drvene sirovine. To je osnovni uzrok ekspanzije ploča od usitnjenoga drva koje danas zauzimaju oko 70% svjetske proizvodnje drvenih ploča. Osobito je intenzivan razvoj OSB i MDF-ploča. Prednost MDF-ploča kompaktan je presjek zbog čega imaju podjednaka svojstva u svim smjerovima te se mogu obrađivati tokarenjem i glodanjem. OSB-ploče vrlo su čvrste prema savijanju unatoč primjeni manje vrijednih mekih vrsta drva i četinjača, a moguća je i orijentacija iverja u njima te projektiranje čvrstoće s obzirom na smjer proizvodnje. Ploče za unutar. uporabu i namještaj ugl. se proizvode primjenom KF-ljepila s malim otpuštanjem slobodnoga formaldehida. Estetska, mehanička i fizikalna svojstva ploča iverica i vlaknatica poboljšavaju se oplemenjivanjem površina (prirodnim furnirima, dekorativnim papirima, folijama, laminatima) i rubova (ABS – akrilnitril/butadien/stirenskim terpolimerom, rubnim trakama, letvicama) pa se mogu koristiti u gotovo svim područjima unutar. uporabe. Neoplemenjene ploče iverice i vlaknatice koriste se i u graditeljstvu, u suhim uvjetima (KF-ljepila) i u prostorima s povećanom vlagom (FF-ljepila), a ploče s mineralnim vezivima i u ekstremnijim uvjetima. Za razliku od ploča iverica i vlaknatica koje se mogu proizvesti samo u kategoriji ograničeno otpornih ploča na vodu, ploče iz uslojenoga drva mogu se primjenom vodootpornih (FF) ljepila proizvesti potpuno otporne na vodu i vanjske klimatske uvjete. Uslojene ploče s primjenom zaštitnih filmova mogu se koristiti i u najekstremnijim uvjetima pa sve više zamjenjuju OSB-ploče. Razvoj drvno-plastičnih kompozita iz usitnjenoga drva te polietilena i polipropilena u budućnosti će omogućiti proizvodnju ploča i drugih drvenih materijala s produženim vijekom uporabe drvenih i plastičnih ostataka. – Ukupna potrošnja drvenih ploča u svijetu u neprestanom je porastu pa su predviđanja FAO-a da će 2010. ona dosegnuti 310 milijuna m³.

Citiranje:
ploče, drvene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48770>.