TRAŽI DALJE:
STRUKE:

piknoklina

piknoklina (grč. πυϰνός: gust + ϰλίνειν: nagibati se, spuštati se), sloj u jezeru, moru ili oceanu u kojem se gustoća naglo mijenja. Najčešće odjeljuje površinski sloj manje gustoće od pridnenoga sloja veće gustoće. Može se podudarati s termoklinom (sloj nagle promjene temperature), s haloklinom (sloj nagle promjene saliniteta) ili s ta dva prijelazna sloja istodobno.

Citiranje:
piknoklina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48217>.