STRUKE:

Periodicum biologorum

Periodicum biologorum [peri·o'dikum biologo:'rum], znanstveni časopis Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. Pokrenuo ga je S. Brusina 1886. kao Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga družtva. Pod tim je nazivom izlazio do 1908., potom je promijenio ime u Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, pod kojim je izlazio do 1938. Pod nazivom Glasnik biološke sekcije izlazio je od 1947., a od 1970. izlazi pod sadašnjim nazivom. Periodicum biologorum međunarodni je interdisciplinarni časopis koji donosi radove s područja biologije i biomedicine. Izlazi četiri puta godišnje na engleskom jeziku. Glavni urednici bili su: S. Brusina, A. Heinz, O. Kučera, J. Hadži, F. Bubanović, F. Tućan, F. Koch, K. Babić, Fran Škulje, Ivan Erlich, S. Horvatić, T. Varićak, V. Silobrčić, Branko Vitale, Sabina Rabatić i Sven Jelaska.

Citiranje:
Periodicum biologorum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47623>.