TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pedijatrija

pedijatrija (ped-1 + -ijatrija), grana medicine koja se bavi djetetom od njegova rođenja do navršenih 18 god. života. Njezine su temeljne zadaće zaštita zdravlja djece i prevencija bolesti, potom nadzor nad razvojem djece, pravodobno prepoznavanje i liječenje bolesti te habilitacija i rehabilitacija djece ometene u razvoju. Uloga pedijatrije postaje sve složenijom zbog porasta opterećenosti školske djece, ovisnosti o opojnim drogama, socijalne nesigurnosti i dr. Pedijatrija se smatra i preventivnom medicinom odraslih; ona katkad pruža skrb i bolesnicima starijima od 18 god. (npr. kroničnim bolesnicima čija je bolest započela u djetinjstvu). Pedijatrijska je skrb aktivna i u prenatalnom razdoblju u okviru fetalne medicine. Neonatologija, kao grana pedijatrije, u suradnji s porodništvom djeluje u okviru perinatalne medicine.

Pedijatrija se izdvojila iz interne medicine kao samostalna disciplina nakon spoznaje da se dijete razlikuje od odrasloga čovjeka po anatomskim i fiziološkim osobinama te po reakcijama na patogene mikroorganizme i druge podražaje iz okoliša. Prvo je medicinsko zbrinjavanje djece u Europi zabilježeno u XVIII. st., a prva bolnica za stacionarno liječenje djece osnovana je 1802. u Parizu. U nas su se početci zdravstvene zaštite djece javili u drugoj polovici XIX. st. Bečki su liječnici potkraj XIX. st. u Velom Lošinju i Rovinju osnovali prve bolnice za klimatski oporavak djece, koje su opstale do danas. U početku XX. st. pojavili su se prvi moderni pedijatri. Najznačajniji je bio R. Marković, koji je u zagrebačkoj Bolnici milosrdnih sestara 1904. osnovao prvi dječji odjel u Hrvatskoj. U okviru novoosnovanoga Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, E. Mayerhofer je 1923. utemeljio prvu Kliniku za pedijatriju na području bivše Jugoslavije, koja djeluje i danas, i koja je bila rasadištem moderne pedijatrije širom zemlje.

Citiranje:
pedijatrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47286>.