STRUKE:

Pauling, Linus Carl

ilustracija
PAULING, Linus Carl

Pauling [pɔ:'liŋ], Linus Carl, američki kemičar (Portland, Oregon, 28. II. 1901Big Sur, California, 19. VIII. 1994). Diplomirao kemijsko inženjerstvo (1922), doktorirao (1925) na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni. Nakon usavršavanja kod A. Sommerfelda u Münchenu, N. Bohra u Kopenhagenu, E. Schrödingera u Zürichu i W. H. Bragga u Londonu, 1927. bio je izabran za izvanrednog, a 1931. za redovitoga profesora Caltecha (do 1964). Od 1963. bio je i profesor fizikalnih i bioloških znanosti u Santa Barbari, od 1967. na Sveučilištu u San Diegu, od 1969. na Sveučilištu u Stanfordu, a od 1973. profesor i predstojnik vlastitog instituta za prirodoslovlje i medicinu. Znanstvenu karijeru započeo je istraživanjem kristalnih struktura difrakcijom rendgenskih zraka. God. 1926–30. bavio se studijem ionskih, kovalentnih i van der Waalsovih polumjera, kada je ustanovljenjem pravila o jakosti elektrostatske veze i povezanosti koordinacijskih poliedara postavio temelje suvremene kristalokemije. God. 1930–33. hibridnim je orbitalama riješio usmjerenost kovalentnih veza i rezonancijom objasnio djelomičnu ionsku narav kemijske veze. Zajedno sa suradnicima odredio je strukturu više aminokiselina, a 1951. strukturu polipeptidnoga lanca α-helikoidom. Pokazao je da se evolucija živih bića može pratiti na osnovi molekularne strukture hemoglobina. Među mnogim njegovim knjigama ističe se Priroda kemijske veze i struktura molekula i kristala (The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals, 1939). Za radove o naravi kemijske veze 1954. nagrađen je Nobelovom nagradom za kemiju. Nakon II. svjetskog rata, kao istaknuti znanstvenik, započeo je kampanju protiv atomske bombe i u Pugwashu (Kanada) bio jedan od osnivača pokreta protiv pokusa s nuklearnim naoružanjem. Za tu je svoju aktivnost 1962. bio nagrađen i Nobelovom nagradom za mir. Bio je član mnogih akademija i znanstvenih društava, pa tako i JAZU (1966), počasni član Hrvatskoga kemijskoga društva i dobitnik Medalje »Božo Težak« (1987), te počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu (1988).

Citiranje:
Pauling, Linus Carl. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47061>.